વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 | vahali dikari yojana 2024 | વહાલી દીકરી યોજનાની સંપુર્ણ માહિતિ જાણો એક ક્લિક માં

વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 | vahali dikari yojana 2024 | વહાલી દીકરી યોજનાની સંપુર્ણ માહિતિ જાણો એક ક્લિક માં

વહાલી દિકરી યોજના 2024 | Vahali Dikri Yojana 2024 | vahali dikri yojana in gujarati | યોજનાનુ અરજી ફોર્મ જરુરી ડોક્યુમેન્ટ અરજી કરવાની રીત વહાલી દિકરીની આવક મર્યાદા । વગેરેની તમામ માહિતિ જાણો એક ક્લિકમાં

short Briefing: vahali dikri yojana details in gujarati।vahali dikri yojana criteria ।vahli dikri yojana documents in gujarati। vahali dikri yojana age limit | vahali dikri yojana form pdf | વહાલી દીકરી યોજના ફોર્મ PDF । વહાલી દીકરી યોજના પરિપત્ર । ।વહાલી દીકરી યોજના Apply online । વહાલી દીકરી યોજના આવક મર્યાદા । વહાલી દીકરી યોજના ઠરાવ । સરકારી યોજના દીકરી માટે । । વહાલી દીકરી યોજના ની માહિતી

વ્હાલી દીકરી યોજના
vhali dikti yojana in gujarati

વહાલી દીકરી યોજના 2024 ( vahali dikari yojana ) vahali dikri yojana details in gujarati

          ગુજરાત સરકાર અને મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા, મહિલાઓ અને બાળકો ને લગતી અનેક કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલમાં છે. જેમાંની એક યોજના છે વ્હાલી દિકરી યોજના. આ યોજના દ્વ્રારા દીકરીઓના જન્મ દરમાં વધારો થાય, દીકરીઓના શિક્ષણનું પ્રમાણ વધે , દીકરીના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે ગુજરાત સરકારે વ્હાલી દિકરી યોજનાની ૨૦૧૯ થી શરૂઆત કરી છે. આ યોજના હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા દીકરીને કુલ રૂ. ૧.૧૦ (એક લાખ દસ હજાર રૂપિયા) ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનાની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.

  વહાલી દિકરી યોજના ના હેતુઓ શુ છે ?

  • સમાજમાં શિક્ષણનુ પ્રમાણ વધારવા.
  • દિકરીઓના જન્મ નુ પ્રમાણ વધારવા.
  • બાળલગ્ન અટકાવવા.
  • દિકરીના સર્વાંગી વિકાસ.

  વહાલી દિકરી યોજનાના લાભ શુ છે ?

  • દિકરી જ્યારે પહેલા ધોરણમાં આવે ત્યારે ૪,૦૦૦ ની સહાય મળે છે.
  • દિકરી જ્યારે નવમાં ધોરણમાં આવે ત્યારે ૬૦૦૦ ની સહાય મળે છે.
  • અને જ્યારે તે ૧૮ વર્ષની થાય છે ત્યારે વધુ શિક્ષણ માટે અથવા લગ્ન સહાય તરીકે ૧,૦૦,૦૦૦/ની સહાય મળે .
  • આમ કુલ ૧,૧૦,૦૦૦/- ની સહાય આ યોજનામાં મળવા પાત્ર થાય છે.

  વહાલી દિકરી યોજનાની પાત્રતા (vahali dikri yojana criteria )

  વહાલી દીકરી યોજના આવક મર્યાદા

  • દિકરી ના માતા પિતા ૨,૦૦,૦૦૦/-કે તેથી ઓછી આવક ધરાવતા હોવા જોઇએ .
  • ત્રણ સંતાનો સુધી આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર છે .
  • દિકરીના જન્મ ની એક વર્ષ ની અંદર  આ યોજનાની સહાય મેળવવા માટે અરજી કરવાની રહેતી હોય છે.એક વર્ષ પછી અરજી મંજુર થશે નહી
  • દિકરી ના માતા પિતાના પુખ્ત વયે લગ્ન થયેલા હોવા જોઇએ.

  વહાલી દીકરી યોજનાની અરજી સાથે કયા ડોક્યુમેન્ટ જોડવાના  હોય છે ?    vahli dikri yojana documents in gujarati

  • દિકરીના જન્મનું પ્રમાણપત્ર .
  • દિકરીનું આધાર કાર્ડ.
  • દિકરી ના માતા પિતા ના આધાર કાર્ડ.
  • દિકરી ના માતા અથવા પિતાની આવક નો દાખલો (આ દાખલો તલાટી, મામલતદાર,તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે ચીફ ઓફિસર નો માન્ય રહેશે).
  • રેશન કાર્ડ.
  • દિકરી અથવા માતા પિતા ની બેન્ક પાસબૂક ની નકલ.
  • દિકરીના માતા પિતાના જન્મ ના પુરાવા જેમાં શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર,કે જન્મ ના પ્રમાણપત્ર ને જોડી શકાશે.
  • હવે વહાલી દિકરી યોજનામાં સોગંદનામું કરવાની જરૂર નથી તેની જગ્યાએ સ્વઘોષણા પત્ર જોડવાનુ રહેશે.

  Highlight Point Of Vahali dikari yojana 2024


  યોજનાનું નામ

  વહાલી દીકરી યોજના ( vahali dikari yojana)

  વહાલી દિકરી યોજના ઠરાવ, વહાલી દીકરી યોજના પરિપત્ર

  અહિં ક્લિક કરો

  વહાલી દીકરી યોજના ફોર્મ PDF 

  vahali dikri yojana form pdf 

  અહિં ક્લિક કરો

  વહાલી દિકરી યોજનાનો  

  વિડિયો જોવા માટે

  અહિં ક્લિક કરો

  વહાલી દિકરી યોજનાનું સ્વઘોષણાપત્ર

  ડાઉનલોડ કરવા માટે

  અહિં ક્લિક કરો


  વહાલી દીકરી યોજના Apply online 

  • વહાલી દિકરી યોજનાનું અરજી ફોર્મ PDF  મામલતદાર ,મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રી ની કચેરી ખાતે તેમજ મહિલા અને બાળ વિકાસની વેબસાઇટ https://wcd.gujarat.gov.in/ પરથી મળી રહેશે અથવા અહીં ક્લિક કરીને પણ મેળવી શકો છો. 
  • આ ફોર્મ ભરીને નજીક ની ગ્રામ પંચાયત,મામલતદાર કચેરી કે મહિલા અને બાળ અધિકારી ની કચેરી ખાતે જમા કરાવી શકાશે. 
  • આ ફોર્મ ને ગ્રામ પંચાયત ખાતે VCE (વિલેજ કોમ્યુટર ઓપરેટર) મામલતદાર કચેરી ખાતે જન સેવા કેન્દ્રના ઓપરેટર તેમજ મહિલા અને બાળ અધિકારી ની કચેરી ના ઓપરેટર દ્વારા ઓનલાઇન https://www.digitalgujarat.gov.in/ પર એન્ટ્રી કરવાની થતી હોય છે.
  • આ યોજના ની સહાય મહિલા અને બાળ અધિકારી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવે છે

  Faq Of vahali dikri yojana 2024


  Q. વહાલી દીકરી યોજનામાં કેટલા વર્ષ સુધીની દિકરીનું ફોર્મ ભરી શકાય છે ?( vahali dikri yojana age limit )

  ANS. દીકરી જન્મે ત્યારથી તે એક વર્ષની થાય ત્યાં સુધી વ્હાલી દિકરી યોજનાનું ફોર્મ ભરી શકાય છે.

  Q. વહાલી દીકરી યોજનામાં આવક મર્યાદા શું હોય છે ?  (vahali dikri yojana income limit)

  ANS: વહાલી દિકરી યોજનામાં ૨ લાખ સુધીની આવક મર્યાદા હોય છે

  Q. વહાલી દીકરી યોજનાનું ફોર્મ ક્યાંથી મળશે ? vahali dikri yojana form pdf

  ANS: વહાલી દીકરી યોજનાનું ફોર્મ મામલતદાર કચેરી, મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી અથવા મહિલા અને બાળ વિકાસની વેબસાઇટ પરથી મળી શકશે અને તમે અહીં ક્લિક કરીને પણ ફોર્મ મેળવી શકો છો.  

  Q.વહાલી દીકરી યોજનામાં કુલ કેટલા રુપિયાની સહાય મળે છે ?
  ANS: વહાલી દીકરી યોજનામાં કુલ 1,10,000 રૂપીયાની સહાય મળે છે .

  અન્ય કોઇ પ્રશ્ન માટે અમને કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો અથવા નજીકની મામલતદાર કચેરી અથવા મહિલા અને બાળ અધિકારી ની કચેરી નો સંપર્ક પણ કરી શકો છે. www.bkgujarat.com ની મુલાકાત લેવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર    

   

  Post a Comment

  0 Comments

  Close Menu