જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા book । કોમન એન્ટ્ન્સ ટેસ્ટ (cet) પેપર । gyan setu exam paper pdf in gujarati । તમામ પ્રકારનું સાહિત્ય તથા

જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા book । કોમન એન્ટ્ન્સ ટેસ્ટ (cet) પેપર । gyan setu exam paper pdf in gujarati । તમામ પ્રકારનું સાહિત્ય તથા

Gyan setuScholarship Yojana 2024:  પરિક્ષા પાસ કરીને મેરીટ માં આવવાથી મળશે શિષ્યવૃતિ સાથે રેસિડેન્સી સ્કુલ માં વિના મુલ્યે પ્રવેશ  । જ્ઞાન સેતુ પેપર pdf Download | જ્ઞાન સેતુ બુક ડાઉનલોડ કરો એક ક્લિકમાં કોમન એન્ટ્ન્સ ટેસ્ટ (cet)

 


 

Gyan setuScholarship Yojana 2024

જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા pdf |  જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા book pdf  |જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા Answer Key |  જ્ઞાન સેતુ પરીક્ષા પેપર pdf | Gyan setuScholarship book PDF download | gyan setuscholarship exam paper 2023 pdf download | Gyan setuScholarship Syllabus | gyan setuscholarship syllabus in gujarati | gyan setulogin SEB Exam  | કોમન એન્ટ્ન્સ ટેસ્ટ (cet)  | gyan setu exam paper pdf in gujarati

Gyan setu Scholarship Yojana 2024 : ગુજરાત સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જરુરિયાત મંદ વિધાર્થીઓને શિક્ષણમાં મદદ મળી રહે તે માટે અનેક કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે તે જ રીતે હોશિયાર અને જરૂરીયાતમંદ વિધાર્થીઓ . ધોરણ 6  થી 12 સુધી સારી શાળામા શિક્ષણ મેળવી શકે તે માટે મુખ્યમંત્રી Gyan setu Scholarship Yojana અમલમા મૂકવામા આવી છે. તેની તૈયારી અંગેની સંપુર્ણ  સંપુર્ણ માહિતિ નીચેના આર્ટિકલમાં આપવામાં આવેલ છે.

GYAN SETU
GYAN SETU BOOKS


WhatsApp GroupJoin Now

Gyan setuScholarship Yojana 2024 
હાઇલાઇટ પોઇન્ટ ઓફ જ્ઞાન સેતુ યોજના

યોજનાનુ નામ

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના 2024

( Gyan setuScholarship Yojana )

 સહાય

ધોરણ ૬ થી ૧૨ સુધી સ્કોલરશિપ ની સુવિધા

રેસિડેન્સી સ્કુલમાં વિના મુલ્યે અભ્યાસની સુવિધા

પરીક્ષાની તારીખ

30-3-2024

ઓફિશીયલ વેબસાઇટ

https://gssyguj.in

www.sebexam.org

 

જ્ઞાન સેતુ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે 

અહીં ક્લિક કરો 

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના યોજના 2024 

·        ધોરણ 1 થી 5  સળંગ સરકારી કે ગ્રાન્ટેડ શાળામા અભ્યાસ કરી હાલ ધોરણ 6  મા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ સ્કોલરશીપ સહાય મેળવવા માટે આ ફોર્મ  ભરેલ હતા  Gyan setuScholarship Yojana ના લાભાર્થી વિદ્યાર્થીઓની કોમન એન્ટ્રેન્સ ટેસ્ટ (CET) પરીક્ષા દ્વારા પસંદગી કરવામા આવે છે. પરિક્ષા તારીખ 30/03/2024 છે  જે વિધાર્થી મિત્રો આ પરિક્ષા પાસ કરીને મેરીટમાં આવશે તેમને આ શિષ્યવૃતિનો લાભ મળશે. તેમજ રેસિડેન્સી સ્કુલમાં વિના મુલ્યે અભ્યાસ કરવાની તક મળશે.

 

જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશિપ યોજનાની પરિક્ષાનું માળખું  pdf.  Gyan setuscholarship Yojana Exam syllabus pdf 


Gyan Setu  Scholarship Yojana મા વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી પરીક્ષા કટ ઓફ મેરીટના આધારે કરવામા આવે છે. જેમા લેવામા આવતી કસોટીનુ માળખુ નીચે પ્રમાણે   છે.

કુલ ગુણ:  ૧૨૦ સમય:૧૫૦  મિનિટ

. કોમન એન્ટ્રેન્સ ટેસ્ટની પરિક્ષાનું માળખુઃ-

  •    કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ બહુવિકલ્પ સ્વરૂપની અને વિવિધ હેતુલક્ષી સ્વરૂપની (Multiple Choice Question- MCQ Based) રહેશે.
  •     કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટનું પ્રશ્નપત્ર ૧૨૦ ગુણનું તથા સમય ૧૫૦ મિનિટનો રહેશે.
  • કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટનું માધ્યમ ગુજરાતી/અંગ્રેજી ભાષામાં રહેશે.
  • કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ ધોરણ-પના અભ્યાસક્રમ પર રહેશે. જેમાં ગણિતગુજરાતીઅંગ્રેજીહિન્દી અને પર્યાવરણ વિષય તથા તાર્કિક તર્ક ક્ષમતા કસોટી અને સામાન્ય જ્ઞાન વિષય આધારિત પ્રશ્નો રહેશે.

·        કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટમાં નીચે મુજબના વિષય તથા ગુણભાર રહેશે.

પ્રશ્નો નું માળખું

વિષયનું નામ

 પ્રશ્નો

ગુણ

પર્યાવરણ

૨૦

૨૦

ગુજરાતી

૨૦

૨૦

અંગ્રેજી-હિન્દી

૨૦

૨૦

તાર્કિક ક્ષમતા કસોટી

30

30

ગણિત સજ્જતા

30

30

કુલ

૧૨૦

૧૨૦

 

આ પણ વાંચો 

જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશિપની સંપુર્ણ માહિતિ માટે અહીં ક્લિક કરો  

પરિક્ષાનું માધ્યમ: ગુજરાતી/અંગ્રેજી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરતી વખતે પરિક્ષા કઇ ભાષામાં આપવી છે તે વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે અને તે મુજબ પરિક્ષા આપવા મળશે. 

 મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના ઠરાવ અને જાહેરનામું  

જ્ઞાનસાધના સ્કોલરશીપ યોજનાનો ઠરાવ pdf અને જ્ઞાન સેતુ પરિક્ષા pdf ડાઉનલોડ કરવા માટે 

અહિં ક્લીક કરો

 

જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશીપ બુક PDF  | Gyan setu books PDF

જ્ઞાન સેતુ બુક ‌ -1

 અહીં ક્લિક કરો 

જ્ઞાન સેતુ બુક ‌ -2

  અહીં ક્લિક કરો 

જ્ઞાન સેતુ બુક ‌ -3

  અહીં ક્લિક કરો 

જ્ઞાન સેતુ બુક ‌ -4

  અહીં ક્લિક કરો 

 જ્ઞાન સેતુ બુક ‌ -5

 અહીંં ક્લિક કરો  

 

 

 જેમ જેમ પેપર પ્રકાશિત થતા જશે તેમ તેમ પેપર અપલોડ કરવામાં આવશે જેથી અવારનવાર આ વેબસાઇટ ની મુલાકાત લેતા રહેવા વિનંતી. 

જ્ઞાન સેતુ પરિક્ષા પેપર PDF

જ્ઞાન સેતુ પેપર 1

અહીં ક્લિક કરો

 

જ્ઞાન સેતુ પેપર ‌૧ થી ૫   ડાઉનલોડ કરવા માટે

અહીં ક્લિક કરો

દરેક વિષય ની પ્રશ્ન બેન્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે 

અહીં  ક્લિક કરો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 મિત્રોઆશા રાખું છું કે આપને માહિતિ ગમી હશે જો ગમી હોય તો તેને આપના મિત્રો સુધી પહોચાડજો જેથી કરીને ધોરણ ૫ નો અભ્યાસ પુર્ણ કરેલ વિધાર્થીઓ તેમની પસંદગીની સ્વનિર્ભરસરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરી શકે. અને શિષ્યવૃતિનો લાભ મેળવી શકે.  તેમજ આ વેબસાઇટ કે લેખ માટે કોઇ સુચન હોય તો નીચે કમેન્ટ બોક્ષમાં કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છોવેબસાઇટની મુલાકાત લેવા બદલ ધન્યવાદ!

                       WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો                      

 

 

Post a Comment

0 Comments

Close Menu