શિક્ષણ સહાય યોજના 2023 | Shramyogi Shikshan Sahay Yojana In Gujarati

શિક્ષણ સહાય યોજના 2023 | Shramyogi Shikshan Sahay Yojana In Gujarati

 શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના 2023 | Shramyogi Shikshan Sahay Yojana In Gujarati

shikshan sahay yojana 2023
શિક્ષણ સહાય યોજના 2023

સન્માન પોર્ટલ 2023

 રકાર દ્વારા શ્રમિકો કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે આ શ્રમિકોને એક અલગ ઓળખ ઉભી થાય અને સહાય મેળવવામાં સરળતા રહે તે માટે ઇ-નિર્માણકાર્ડ અને ઇ શ્રમ કાર્ડ ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે તેમજ શ્રમિકોને યોજનાઓમાં અરજી કરવામાં સરળતા રહે તે માટે "સન્માન પોર્ટલ" શરૂ કરવામાં આવેલ છે જેના દ્વારા શ્રમિકો તેમની પાત્રતા ધરાવતા યોજનામાં અરજી કરી શકે છે.

શ્રમ યોગી શિક્ષણ સહાય યોજના

ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા શ્રમિકોના આર્થિક સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે સહાય રૂપ થઇ શકે તે માટે પ્રસુતિ સહાય યોજના , કોચિંગ સહાય યોજના,વગેરે ઘણી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે એ જ રીતે બાંધકામના વ્યવસાય માં જોડાયેલા જરૂરિયાતમંદ શ્રમિકો ના બાળકો શિક્ષણ માટે પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરીને ઉચ્‍ચ શિક્ષણ (પી.એચ.ડી) સુધી સહાય મળી રહે તે  માટે ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા "શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના"  શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

    આ લેખ માં આપણે શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના શું છે? તેમાં કઇ કઇ સહાય મળવા પાત્ર છે? . કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે ?, શિક્ષણ સહાય માટે કેવી રીતે અરજી  કરવી?  વગેરે ની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

  શિક્ષણ સહાય યોજના હાઇલાઇટ પોઇન્ટ

  યોજના નું નામ

  શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના

  વિભાગ

  બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ ગુજરાત

  લાભાર્થી

  ગુજરાતના બાંધકામ શ્રમિકો ના બાળકો

  મળવાપાત્ર સહાય

  રૂ. 30,000 સુધી શિક્ષણ સહાય

  અરજી કરવાની સતાવાર વેબસાઇટ

  https://sanman.gujarat.gov.in/

  હેલ્પલાઈન નંબર

  079-25502271

  શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજનાના નિયમો અને શરતો

  • શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડમાં નોંધાયેલ બાંધકામ શ્રમિકોને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર રહેશે.
  • બાંધકામ શ્રમિકે નિયત સમય મર્યાદામાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
  • બાંધકામ શ્રમિકના બે બાળકોને જ સહાય મળવા પાત્ર રહેશે. જો બે બાળકો હોય તો તે બંને બાળકના અલગ અલગ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના રહેશે.
  • બાંધકામ શ્રમયોગીના બાળકો ની ઉંમર વધુમાં વધુ 30 વર્ષની હોવી જોઈએ. પુત્ર કે પુત્રી જો મૂંગા કે અપંગ હોય તો તેને વયમર્યાદામાં લાગુ પડશે નહીં.
  • જે તે શૈક્ષણિક વર્ષમાં પહેલી ટ્રાયલ પૂરતી જ મર્યાદિત રહેશે. જો વિદ્યાર્થી વર્ગમાં નાપાસ થાય તો તે જ વર્ગ કે ધોરણમાં બીજી વાર સહાય મળવા પાત્ર રહેશે નહીં.
  • જે બાળકો ઓપન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે તે બાળકોને આ સહાય મળવા પાત્ર રહેશે નહીં.
  • અરજદાર હોય ઓનલાઇન ફોર્મ ભરતી વખતે સંપૂર્ણ સાચી માહિતી ભરવાની રહેશે અન્યથા તેની અરજી રદ થઇ શકે છે.
  આ પણ વાંચો :


                  ·        
  PM વિશ્વકર્મા  યોજના

      ·        જાણો ઈ નિર્માણ કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું

      ·        શ્રમયોગી કોચિંગ  સહાય યોજના

      ·        શ્રમયોગી પ્રસુતિ  સહાય યોજના


  શિક્ષણ સહાય યોજના માટે મળવાપાત્ર લાભ-
  Shikshan Sahay Yojana Benefits

  શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર લાભ નીચે મુજબ છે.

  બાંધકામ શ્રમિક ના બાળકો ને પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરીને ઉચ્‍ચ શિક્ષણ (પી.એચ.ડી) સુધી ના અભ્યાસ માટે 30,000 સુધી ની સહાય આપવામાં આવશે. આ સહાય વર્ષમાં એકવાર મળવા પાત્ર રહેશે.

  ધોરણ

  સહાયની રકમ

  હોસ્ટેલ સાથે

  ધોરણ ૧ થી ૪

  રૂા. ૫૦૦/-

  ધોરણ ૫ થી ૯

  રૂા. ૧૦૦૦/-

  ધોરણ ૧૦ થી ૧૨

  રૂા. ૨,૦૦૦/-

  રૂ ૨,૫૦૦/-

  આઇ.ટી.આઇ.

  રૂા. ૫,૦૦૦/-

  પી.ટી.સી.

  રૂા. ૫,૦૦૦/-

  ડિપ્‍લોમાં કોર્ષ

  રૂા. ૫,૦૦૦/-

  રૂ. ૭,૫૦૦/-

  ડીગ્રી કોર્ષ

  રૂા. ૧૦,૦૦૦/-

  રૂ. ૧૫,૦૦૦/-

  પી.જી. કોર્ષ

  રૂા. ૧૫,૦૦૦/-

  રૂ. ૨૦,૦૦૦/-

  પેરા મેડીકલનર્સિંગ

  ફાર્મસીફીસીયોથેરાપી

  હોમીયોપેથીઆયુર્વેદ

  રૂા. ૧૫,૦૦૦/-

  રૂ. ૨૦,૦૦૦/-

  મેડીકલ/

  એન્‍જિનીયરીંગ/

  એમ.બી.એ./

  એમ.સી.એ./ આઇ.આઇ.ટી.

  રૂા. ૨૫,૦૦૦/-

  રૂ. ૩૦,૦૦૦/-

  પી.એચ.ડી

  રૂા. ૨૫૦૦૦/-

  • ઉપર ની માહિતી વેબસાઇટ માંથી લેવામાં આવી છે. 

  શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ – Required Documents Of Shramyogi Shikshan Sahay Yojana

  શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ નીચે મુજબ છે.

  • વિદ્યાર્થીનું ચાલુ અભ્યાસક્રમનું બોનાફાઇડ સર્ટિફિકેટ
  • વિધાર્થીના આધાર કાર્ડની નકલ
  • બેંકની પાસબુક અથવા કેન્સલ ચેક
  • વિદ્યાર્થીના છેલ્લા વર્ષનું પરિણામ
  • શાળા કે કોલેજમાં ફી ભર્યા ની પાવતી
  • જો રૂપિયા 5000 કે તેથી વધુની સહાય હોય તો સોગંદનામુ અને સંમતિ પત્રક ભરવાનું રહેશે
  • બોનાફાઇડ સર્ટિફિકલ્ટ નો નમુનો ડાઉનલોડ કરો
  • સોગંદનામુ અને સંમતિપત્રક ડાઉનલોડ કરો
  • શિક્ષણ સહાય યોજના માટે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

  યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી? – Apply Online For Yojana Gujarat

  અરજદાર https://sanman.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર જઈ ને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

  સૌપ્રથમ તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે. અને તમને આઈડી પાસવર્ડ મળશે.

  રજિસ્ટ્રેશન માં તમને બાંધકામ શ્રમિક ની વિગતો પૂછશે તે ભરવાની રહેશે. અને Create બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

  ત્યારબાદ આઈડી પાસવર્ડ દ્વારા લૉગઇન કરવાનું રહેશે.

  પછી તમારે શિક્ષણ સહાય/ પી.એચ.ડી યોજના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

  હવે તમારી સામે યોજના વિશે માહિતી અને નિયમો જોવા મળશે તે વાંચી ને Accept બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

  ત્યારબાદ Apply બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

  પછી તમારે Personal Details ભરવાની રહેશે જેમાં શ્રમિક ઓળખ કાર્ડ ની વિગતો, વિદ્યાર્થી ની માહિતી અને સરનામું લખવાનું રહેશે. અને Save બટન ક્લિક કરવાનું રહેશે.

  પછી તમારે Scheme Details ભરવાની રહેશે જેમાં અભ્યાસ ની વિગતો ભરવાની રહેશે.

  પછી તમારે ડોક્યુમેંટ્સ અપલોડ કરવાના રહેશે.

  ડોક્યુમેંટ્સ અપલોડ કર્યા બાદ તમારે નિયમો વાંચી ને હું ઉપર ની બધી શરતો થી સહમત છું. સિલેકટ કરવાનું રહેશે અને Save બટન ક્લિક કરવાનું રહેશે.

  હવે તમારી અરજી સબમિટ થઈ ગઈ છે અને તમને અરજી નંબર મળ્યા હશે એ સાચવી ને રાખવા તેની મદદ થી તમે તમારી અરજી ની સ્થિતિ ચેક કરી શકો છો.

  શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ માં નોંધણી કેવી રીતે કરવી ?

  શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ ની યોજનાની સહાય માટે અરજી કરવા માટે શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ માં નોધણી કરાવેલી હોવી જોઇએ તો જ શ્રમયોગી કલ્યાણની યોજનાઓમાં અરજી કરી શકાશે.શ્રમયોગી નોધણી માટે હવે ઇ નિર્માણ કાર્ડ ની સાઇટ પર જઇને નોધણી કરાવી શકાશે અને "ઇ-નિર્માણ કાર્ડ" ઇસ્યુ થયા બાદ પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થી વિવિધ યોજનામાં અરજી કરી શકાશે.

  ઇ નિર્માણ કાર્ડ કઢાવવા અંગેની તમામ માહિતિ માટે અહીં ક્લિક કરો

  આ પણ વાંચો :
  "શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના" મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

  સતાવાર વેબસાઇટ

  www.bocwwb.gujarat.gov.in

  www.sanman.gujarat.gov.in 

  શિક્ષણ સહાય અરજી ફોર્મ PDF 

  ડાઉનલોડ કરો 

  Helpline number

  079-25502271

  Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવો

  અહી ક્લિક કરો

  FAQs શિક્ષણ સહાય યોજના વારંવાર  પૂછાતા પ્રશ્નો 

  પ્ર.1 : શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય કેટલી છે

  જ :  બાંધકામ શ્રમિક ના બાળકો ને પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરીને ઉચ્‍ચ શિક્ષણ (પી.એચ.ડી) સુધી ના અભ્યાસ માટે ને રૂ 1800 થી 30000 ની સહાય આપવામાં આવશે.

  પ્ર.2 : શિક્ષણ સહાય માટે અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?  

  જ : શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

  પ્ર.3 : શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

  જ : અરજદાર https://sanman.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જઈ ને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. અથવા ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડની જિલ્લા કચેરીએ જઈને અરજી કરી શકે છે.

  તમામ સરકારી યોજનાઓની માહિતિ Pdf માં મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

  મિત્રો આશા રાખીએ છીએ કે તમને અમારો લેખ ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે, જેથી કરીને આપના મિત્રોને શેર કરો અને તમારા વિચારો અને સૂચનો પણ અમારી સાથે શેર કરો જેથી અમે તમારા માટે આવા જ લેખો બનાવી શકીએ. www.bkgujarat.com ની મુકાલાત લેવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર.

                         WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો          

   

  Post a Comment

  0 Comments

  Close Menu